Anna Wójcik

| Prowadzący

Artystka wizualna, wykładowczyni w Aps w Warszawie. Poszukuje granicy między malarstwem tradycyjnym, a nowymi technologiami, wirtualną rzeczywistością. Przekonana jest o tym, że sztuka ma realny wpływ na rzeczywistość, dlatego też tworzy instalacje w przestrzeni publicznej oraz design zaangażowany. Jest Maker Woman.