Dorota Krasnodębska-Wnorowska

| Prowadzący

Jest Coachem Mocnych Stron, trenerką innowacji. Jest autorką programu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym Drużyna Pierścienia, współautorką programu wyzwalania kreatywnego potencjału i innowacyjnej postawy wśród młodzieży powiatu grójeckiego. Pracuje w Strengths Community.