Wnosisz wartość nawet jeśli tego nie zauważasz

| warsztaty obowiązkowe

Warsztat skupia się wokół docenienia wartości, jakie wnoszą inni w nasze  życie.  W czasie wspólnego doświadczenia będziemy uczyć się zauważania  silnych stron innych ludzi, udzielania i przyjmowania informacji  zwrotnej i wykorzystywania miłych słów na własny temat do rozwoju.